Få en toppmodern avancerad underskrift

Avancerad underskrift

ZealiD erbjuder en av de säkraste och mest kostnadseffektiva avancerade underskriftslösningarna på marknaden. ZealiD:s e-underskrifter uppfyller eIDAS-kraven:

 • unikt kopplade till undertecknaren;
 • kan identifiera undertecknaren;
 • skapas med hjälp av en anordning som undertecknaren har kontroll över, och
 • kopplas till de uppgifter som underskriften avser på ett sådant sätt att varje senare ändring av uppgifterna kan upptäckas.
ZealiD - secure electronic signature
ZealiD advanced electronic signature
Få en toppmodern avancerad underskrift

ZealiD:s avancerade underskrifter bygger på kvalificerade certifikat:

 • ZealiD:s avancerade underskrifter bygger på kvalificerade certifikat.
 • Kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster står under auktorisation och tillsyn av PTS.
 • Kvalificerade ZealiD-certifikat kan valideras mot EU:s betrodda lista.
ZealiD advanced electronic signature
FÅ EN TOPPMODERN AVANCERAD UNDERSKRIFT

ZealiD har certifierat sina enheter för skapande av fjärrunderskrifter.

 • Säkerheten på enheten för e-underskrift (ZealiD-appen) är certifierad till högsta kvalificerade nivå.
 • Registreringen (identitetsverifiering) och underskriftsanordningen tillhandahålls genom samma app (ZealiD-appen).
 • ZealiD-appens kvalificerade autentiseringscertifikat används för avancerad signering, vilket garanterar högsta säkerhet vid signering.
ZealiD advanced electronic signature
FÅ EN TOPPMODERN AVANCERAD UNDERSKRIFT

ZealiD ursprungsidentifiering följer EU:s senaste lagstiftning:

 • ZealiD använder registreringsmetoder som är eIDAS certifierade enligt den senaste nationella (tyska) lagstiftningen om ursprungsidentifiering på distans.
 • ZealiD:s ursprungsidentifiering är certifierad av TüvIT - EU:s ledande revisor för bedömning av IT-säkerhet och eIDAS-efterlevnad.
 • ZealiD:s registreringskostnader är tack vara innovation med open banking några av de lägsta i branschen, vilket innebär att kostnaderna sjunker avsevärt för avancerade underskrifter.
Group 1290-1
About Zealid

En teknik du kan lita på

ZealiD är en av Post & Telestyrelsen kvalificerad betrodd tjänsteleverantör upptagen på EU:s lista över betrodda tjänster. ZealiD följer en informationssäkerhetspolicy som bygger på eIDAS kvalificerade betrodda tjänster, ETSI-standarder och den senaste lagstiftningen om identifiering på distans i EU. ZealiD står under tillsyn av Post- och telestyrelsen, Finansinspektionen och Integritetsskyddsmyndigheten. De betrodda tjänsterna produceras i egna miljöer (ej molnet) och ZealiDs lagefterlevnad certifieras årligen av särskild utsedda IT-säkerhetsrevisorer (s k conformity assessment bodies): TuviT GmbH och SRC Security GmbH.

eu-trust-mark
finansinspektion
TÜViT_logo 1
SRC_Logo_farbe_GLOW_1400x600px 1

Vill du veta mer?

A secure electronic signature is the same as a qualified electronic signature and if you want to sign documents in a quick and eIDAS compliant way you have to use secure electronic signature. Secure electronic signature provider