Moblie Passport
KVALIFICERADE UNDERSKRIFTER 

Användarvänligt, kostnadseffektivt och godkänt i hela EU

ZealiD är på PTS och EUs betrodda listor (EUTL). Med ZealiD kan dina kunder skriva under med kvalificerade underskrifter på mindre än 10 min. 

ZealiD erbjuder världens första certifierade identifiering på distans till eIDAS kvalificerad nivå utan videokonferens:  

 • Enkel registrering: 3 minuter självbetjäning för användaren följt av 4 minuters efterbearbetning av ZealiD
 • Efter registrering kan användaren skriva under, registrera och autentisera med Touch/FaceID
 • ZealiD App stödjer 21 språk och kan nå 450 miljoner konsumenter i 26 länder
 • Användarens kvalificerade underskrift är godkänd som identifiering ("KYC") enligt samtliga penningtvättslagar i EU 
 • Stark autentisering med kvalificerat eIDAS certifikat (PSD2, GDPR mm)
 • Godkänd enligt penningtvättslagar i Sverige och EU 
 • Baserad på State-of-the-art lagstiftning i EU kring identifiering på distans (tysk lag: Bundesnetzagentur VDG 11§)
 • I enlighet med GDPR och PSD2

Framtiden för lär känna din kund ("KYC") är kvalificerade underskrifter. 

IDENTIFIERING PÅ DISTANS UTAN VIDEOKONFERENS

Betrodd registrering till en kvalificerad underskrift

ZealiD's eIDAS och ETSI certifierade registrering innehåller tre moduler:

400+ BANKER UPPKOPPLADE

Kontodata

Vi ber användare att logga in på sitt bankkonto och dela sin kontodata med oss. Finansinspektionen har auktoriserat ZealiD att göra det på användarens begäran.

a1

See List of Banks
FYSISK NÄRVARO

Särskild selfie

Användare måste vara fysiskt närvarande vid tillfället för registrering med ZealiD App. Vi använder avancerad 3D selfieteknik för att kontrollera närvaro.

a4
See Documentation
VERIFIERING AV ID-HANDLING

Maskin & Människa

Vi validerar över 90 nationellt utgivna ID-handlingar som alltid granskas av särskild personal. För det används en kombination av OCR och teknik för att säkra att ID-handlingen är äkta

a3

Supported Documents
RELEVANT IDENTITETSDATA

Fullständig kundprofil

b1
 
KONTOINFORMATION

Kontodata

 • Namn (samtliga)
 • Personnummer eller motsvarande
 • Folkbokföringsadress
 • Proof of First Transfer
 • Kontoutdrag (inkl IBAN)
b3
 
MASKININLÄSNING

ID-Handling

 • OCR läsning och MRZ
 • Namn
 • Födelsedag och plats
 • Kön
 • Nationalitet
 • Signerad ID kopia
b4
 
VERIFIERING AV ID

Scoring

 • Bildanalys
 • OCR av text
 • Matchning av kontoinformation
 • ID foto - selfie scoring
 • Manuell granskning
b42
 
DOKUMENTATION

Leverans

 • Access till kontrolpanel
 • REST APIer
 • Signerade ID-handlingar
 • Kontoutdrag (pdf)
 • Signed contracts
 • Mobilnummer och email

Framtiden för ursprungsidentifiering är här

 

 
EN NY STANDARD

eIDAS kvalificerade underskrifter är det nya KYC

 

Anti-Money Laundering (AML)

EUs medlemsländer har harmoniserat lagstiftningen för att motverka penningtvätt genom penningtvättsdirektiven. Trots detta förekommer stora nationella skillnader i vilka metoder som godkänns för identifiering av fysiska personer på distans. Efter att eIDAS-förordningen trädde i kraft har dock i princip alla medlemsländer valt att acceptera kvalificerade elektroniska signaturer som giltigt identifiering på distans. Dessa signaturer stöds av globala ETSI standarder

Alla medlemsländer i EU är skyldiga att i myndigheter och offentlig förvaltning acceptera eIDAS kvalificerade signaturer. Den elektroniska signaturen är såväl en signatur som en giltig identifiering. Den är således giltig vid kontraktsskrivning enligt all civilrätt i EU och således erkänd av alla domstolar. Den är dessutom godkänd som stark autentisering enligt PSD2 och GDPR. 
GE DINA ANVÄNDARE EN RIKTIG ELEKTRONISK SIGNATUR

Gör dina kunder glada

Med ZealiD erbjuder du en kraftfulla infrastruktur för digitala affärer

Du kommer att kunna: 

 • signera avtal med Touch/FaceID och vara säker på att alla myndigheter och domstolar accepterar dessa i EU
 • migrera till riktiga signaturer - en pdf signerad av användaren följer pADES standard och kommer godkännas i EUs DSS verktyg och Adobe Reader
 • dra nytta av att kvalificerade signaturer har omvänd bevisbörda. Den som skriver under något skall bevisa motsatsen vid tvist. 
 • Skydda kundens data med en säker och kostnadseffektiv inloggningslösning som motsvarar alla tänkbara krav i GDPR och PSD2. 
 • Förvärva rätten att använda datan - vi befriar dig från monopolets ID-växlingsklausuler


 

 

eIDAS Betrodd Tjänst

EU har genom förordning N°910/2014 (electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market -eIDAS) skapat ett strukturerat och förutsägbart sätt för företag, privatpersoner och myndigheter att lita på varandra i digitala affärer.  

Kvalificerade elektroniska signaturer från ZealiD måste accepteras av alla offentliga myndigheter, domstolar i EU såvida inte särskild formkrav föreligger. De flesta medlemsländer uppdaterar snabbt lagstiftning för att möta kraven i förordningen. Bolagsverket accepterar tex ZealiDs kvalificerade signaturer på alla handlingar til skillnad från alla andra alternativ på marknaden.

Building a standard for cloud signatures as a member of:

logo_dark

Frequently Asked Questions - ZealiD Customers

We offer you free registration if you in return use ZealiD App or App SDK for contract and transaction signing, and for sign-in/authentication. If you choose custom solutions these are charged at market rates (e.g. ID document API).

Signing is allowing ZealiD users to sign contracts or transactions with you using the ZealiD app. In practice, it means signing a document (e.g. pdf) or a hash.

We identify the natural person and issue an advanced (and soon qualified) signature to the person. This follows strict legislation and standards. Signing on a screen does not provide any meaningful level of assurance in identification.

Demonstrating identity. Once a customer has registered in ZealiD App, the App forms a very strong public key infrastructure based device for authentication. Using Face or TouchID in our app, the user can sign-in or identify themselves in many different types of use cases.

Typically 3 minutes.

26 countries and growing (EU). Please refer to our coverage documentation.

We heavily rely on our machine processes but it is a hybrid process. We have trained manual vetting staff that performs certain critical tasks. Please refer to our ZealiD TRA Service white paper.

Approximately 350 million EU consumers.

We cover 300 banks in the EU. We use either direct access (screen scraping) or aggregators to access bank data (AIS).

Access to a trusted account (bank) and an official government-issued ID document.

We can provide a certified video conference. Contact sales@zealid.com

It is designed to meet the eIDAS level substantial. It is safer than a video conference because it uses dual identification sources (one bank based) including a remote authentication method already held by the natural person.

Simply put, Liveness is to determine that there is a real human in front of the smartphone camera. Please refer to the ZealiD Liveness white paper.

Please refer to the ZealiD ID Document API white paper.

In principle any. We support over 80 document types today (see coverage). We can custom configure any ID document with proprietary technology in a matter of hours.

Yes. As opposed to many providers in the market, ZealiD pays liabilities per electronic signature that is false. This is required by law.

Yes. Our insurance policies are required by law. They are posted on ZealiD Repository.

We answer to four main authorities: Swedish Financial Supervisory Authority (PSD2) Swedish Post and Telecoms Authority (eIDAS) Swedish Data Protection Authority (GDPR) Our Common Assessment Criteria Body (CAB)

Yes. All businesses have natural persons that hold legal rights to represent the company. You can use ZealiD and match the customer identity with the company register.

Yes, via a preferred partner - Equiniti Group PLC. Contact sales@zealid.com

Yes.

We offer qualified electronic signatures.

Yes, we issue remote electronic signatures.

There are different ways. Easiest is to send a pdf or a hash to our signing service. You will receive the signature in a pADES format.

Please refer to developer.zealid.com

For a standard integration, it should take 3-5 man days of development, integration, and testing?

Please refer to our KYC guide.

 

Yes. ZealiD is authorized under the Swedish implementation of PSD2 as an account information service provider. Please refer to the Swedish Financial Authority Register.

Please refer to our repository. eIDAS, ETSI and ISO are the main standards packages.

Yes. The ZealiD strong authentication service is based on ISO

Yes. Best is to use the ZealiD App SDK inside the ASPSP app.

ZealiD AB is a Swedish limited liability company. We have offices in Stockholm and Vilnius.

ZealiD is owned by the founder, management, private investors, Collector Ventures (Collector Bank), NFT Ventures and Almi Invest (Swedish State).

ZealiD App and App SDK provide a trusted service under eIDAS. As such our duties according to legislation and standards make us the data controller. For other customer services, we often act as a data processor.

All data is stored in ISO 27001 certified EU based data hosting facilities. We employ high-security standards such as BSI C5 to cloud subcontractors. ZealiD has a proprietary Certificate Authority function operating from a sole control environment. Please refer to ZealiD repository and QeID practice statements.

Please refer to the TRA service practice statement, TRA service terms and conditions, QeID practice statement, published under eIDAS and ETSI standards.