SNABB REGISTRERING I APPEN FÖR ETT LIV AV ENKEL ANVÄNDNING

EN KVALIFICERAD ELEKTRONISK UNDERSKRIFT SOM GLÄDER ANVÄNDAREN

Med endast Face eller Touch ID kan användare signera, registrera sig och autentisera var som helst med ett kvalificerat certifikat och en kvalificerad underskrift - högsta reglerade nivån av identitet i EU.

home-hero-1-1 (1) (5)

En enda lösning för registrering och underskrifter

boost-conversion

Utmärkt användarupplevelse

Gläd dina användare med en enkel självbetjäning i appen gör att de slipper tidskrävande identifiering eller signering på plats.

improve-velocity

Högre konvertering och snabbare affärer

Upplev en högre konvertering av användare tack vare världens första certifierade open banking-metod för kvalificerad nivå.

manage-risk

Effektiv riskhantering

Säkra regelefterlevnad i alla EU:s medlemsstater med kvalificerade underskrifter på dokument och för den snabbt växande lär-känna-din-kund processen baserad på kvalificerade certifikat.

Sömnlös registrering

Icon _ QR code
Registrering på distans med självbetjäning till eIDAS-kvalificerad nivå på bara 4 minuter.
Icon _ EU
Stöd för mer än 24 språk i 26 EU-länder.
Icon _ FaceID
Smart signering med Face ID eller Touch ID
Group 1297
Icon open-double-quote-sans-left
Icon open-double-quote-sans-left
Icon open-double-quote-sans-left
Group 1290

En teknik du kan lita på

ZealiD är en av Post & Telestyrelsen kvalificerad betrodd tjänsteleverantör upptagen på EU:s lista över betrodda tjänster. ZealiD följer en informationssäkerhetspolicy som bygger på eIDAS kvalificerade betrodda tjänster, ETSI-standarder och den senaste lagstiftningen om identifiering på distans i EU. ZealiD står under tillsyn av Post- och telestyrelsen, Finansinspektionen och Integritetsskyddsmyndigheten. De betrodda tjänsterna produceras i egna miljöer (ej molnet) och ZealiDs lagefterlevnad certifieras årligen av särskild utsedda IT-säkerhetsrevisorer (s k conformity assessment bodies): TuviT GmbH och SRC Security GmbH.

eu-trust-mark
finansinspektion
TÜViT_logo 1
SRC_Logo_farbe_GLOW_1400x600px 1

Vill du veta mer?

What can the fintech industry learn from Trustly's postponed IPO?

ZealiD was surprised at the news that Trustly AB postponed its IPO due to objections by the Swedish...

Read More

Prenumerera på ZealiD:s nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna inom digital identitet och kvalificerade elektroniska underskrifter.

Vector