SNABB REGISTRERING I APPEN FÖR ETT LIV AV ENKEL ANVÄNDNING

EN KVALIFICERAD ELEKTRONISK UNDERSKRIFT SOM GLÄDER ANVÄNDAREN

Med endast Face eller Touch ID kan användare signera, registrera sig och autentisera var som helst med ett kvalificerat certifikat och en kvalificerad underskrift - högsta reglerade nivån av identitet i EU.

Zealid_web_business_1

En enda lösning för registrering och underskrifter

Icon_conversion

Utmärkt användarupplevelse

Gläd dina användare med en enkel självbetjäning i appen gör att de slipper tidskrävande identifiering eller signering på plats.

Icon_ux

Högre konvertering och snabbare affärer

Vår ursprungsidentifiering tar mindre än 3 minuter.

Icon_risk

Effektiv riskhantering

Säkra regelefterlevnad i alla EU:s medlemsstater med kvalificerade underskrifter på dokument och för den snabbt växande lär-känna-din-kund processen baserad på kvalificerade certifikat.

Sömnlös registrering

Icon_remote
Registrering på distans med självbetjäning till eIDAS-kvalificerad nivå på bara 4 minuter.
Icon_EU
Stöd för mer än 24 språk i 26 EU-länder.
Icon_selfie
Smart signering med Face ID eller Touch ID
Registration-SV
Icon open-double-quote-sans-left
Icon open-double-quote-sans-left
Icon open-double-quote-sans-left
Zealid_web_business_4 copy

En teknik du kan lita på

ZealiD är en av Post & Telestyrelsen kvalificerad betrodd tjänsteleverantör upptagen på EU:s lista över betrodda tjänster. ZealiD följer en informationssäkerhetspolicy som bygger på eIDAS kvalificerade betrodda tjänster, ETSI-standarder och den senaste lagstiftningen om identifiering på distans i EU. ZealiD står under tillsyn av Post- och telestyrelsen, Finansinspektionen och Integritetsskyddsmyndigheten. De betrodda tjänsterna produceras i egna miljöer (ej molnet) och ZealiDs lagefterlevnad certifieras årligen av särskild utsedda IT-säkerhetsrevisorer (s k conformity assessment bodies): SRC Security GmbH.

eu-trust-mark
SRC_Logo_farbe_GLOW_1400x600px 1

Vill du veta mer?

Bolagsverket tar viktiga steg mot att efterleva svensk lag genom en ny tjänst för kvalificerade underskrifter

När offentliga myndigheter fortsätter sin digitala transformationsresa är Bolagsverket inget...

Läs mer

Vad krävs för att införa eIDAS eID i EU?

Tanken på att införa elektroniska legitimationer eller eID i hela EU låter mycket lovande. Redan på...

Läs mer

Prenumerera på ZealiD:s nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna inom digital identitet och kvalificerade elektroniska underskrifter.