“Alla medborgare behöver en EU identitet - ett så kallat kvalificerat certifikat. ZealiD:s uppgift är att se till att det blir verklighet. Enkelt, säkert och kostnadseffektivt.”

Philip Hallenborg  | VD och grundare av ZealiD

Om Zealid

  • ZealiD är en kvalificerad betrodd tjänsteleverantör uppförd på Sveriges och EU:s lista över betrodda tjänsteleverantörer.
  • ZealiD följer en informationssäkerhetspolicy som bygger på eIDAS och svensk lag om kvalificerade betrodda tjänster, ETSI-standarder och den senaste state-of-the-art lagstiftning i EU om fjärridentifiering.
  • ZealiD är auktoriserad av och står under tillsyn av Post- och telestyrelsen och har ett dataskydssombud registrerat hos Integritetsskyddsmyndigheten.
  • De betrodda tjänsterna driftas utanför molnet och efterlevnaden av lagar, regler, standarder och policy bedöms årligen av ackrediterade IT-säkerhetsrevisorer:  SRC Security GmbH.

Läs mer om ZealiD.

Insert custom BG here - this text will only appear on page editor, the purpose of this is just to know where to add the custom bacgkround

Våra värderingar

Vi strävar efter jämlikhet och mångfald

Vi värdesätter lagmedlemmar med olika bakgrund och motsätter oss all diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet, ras, religion, funktionshinder eller nationalitet. Mångfalden bland våra medarbetare är en viktig grund för vår kultur och skapar en arbetsplats där alla kan bidra med unika erfarenheter och perspektiv.

Vi tror på kraften hos våra medarbetare

Vi låter medarbetare leda, skapa, prestera och framför allt göra misstag. Vi tror att medarbetare blir delaktiga genom att dela en mission och förstå vikten av sin egen roll i den. 

Vi arbetar på ett tryggt och säkert sätt

Vi strävar efter att ge alla våra anställda en trygg och säker arbetsmiljö och att minimera riskerna för våra viktigaste immateriella tillgångar, information, integritet, rykte och varumärke. Vi delar aldrig känslig information och vi hanterar vår egen och alla våra användares och intressenters information med sekretess och integritet. Vi följer högt ställda krav på IT-säkerhet och rutiner.

Vi lever och andas transparens

Med transparens kan vi förbli autentiska i vår relation till alla våra kunder och partners. Vi använder rak kommunikation för att bygga förtroende hos våra användare och förlitande parter. Med en vänlig ton.

ZealiDs team i siffror

15+

antal språk vi talar

10+

Olika nationaliteter

33%

Är kvinnor

2

Kontor i Stockholm och Vilnius

Image

"Jag  började arbeta med teknik för bara några år sedan. ZealiD har öppnat dörren till en oändlig möjlighet att växa och bygga kompetens och karriär. Jag älskar att arbeta här. Jag får vägledning och kontinuerlig utbildning och har fått en stor expertis inom betrodda tjänster. På ZealiD tas kvinnor på allvar och vi har ledande positioner. Jag är omgiven av fantastiska förebilder som visar på en stor tilltro till vår kreativitet och våra färdigheter."

Katerina Gaitanoglou,

Chef för försäljningsutveckling

Image-1

"Jag gillar atmosfären av professionalism och ömsesidig respekt på ZealiD. Det är värdefullt när kollegor tar till sig av ens tankar och ideer. Och självklart gillar jag det stora ansvar jag får och de utvecklingsmöjligheter som finns i de flesta projekt."

Dmitry Yezepchik,

Senior utvecklare

Typhaine

"Jag blev hörd och betrodd från dag ett och jag är tacksam för allt stöd jag fick från mina kollegor och min chef. På ZealiD värdesätter vi balansen mellan arbete och privatliv och erbjuder en rolig, stöttande kultur som behandlar anställda med respekt och vänlighet."

Typhaine Gaudemer,

Försäljningsdirektör

Egle

"Jag fick ett jobb medan jag fortfarande studerade eftersom jag gjorde praktik på ZealiD. Efter examen bestämde jag mig för att stanna utan att tveka. Jag har aldrig träffat så varma människor som alltid är redo att hjälpa till när det behövs. Eftersom vårt företag är internationellt har det varit en fantastisk möjlighet för mig att kommunicera med kollegor från olika kulturer. Det är en förmån att få arbeta med smarta och högpresterande kollegor."

Egle Daumantaite,

Specialist på identitetsoperationer

philip-hallenborg-dark

"ZealiD är fyllt av skarpa hjärnor som alla bidrar till vår mission på sitt eget sätt. Det finns en hög grad av individuell frihet och flexibilitet. Och vi tror mycket på mångfald - vi har många språk, utbildningsbakgrunder, etniska bakgrunder, nationaliteter och kön. Organisationen är platt och vi försöker stärka länken mellan en roll som den definieras av tydliga OKR:er och det nödvändiga inflytande som krävs för att leverera. Som leverantör av betrodda tjänster skapar vi förtroende internt genom att praktisera öppenhet och autenticitet. Vi gillar att interagera på ett informellt sätt med mycket humor och självdistans."

Philip Hallenborg,

Grundare och vd

Insert custom BG here - this text will only appear on page editor, the purpose of this is just to know where to add the custom bacgkround

Hjälp oss på vår resa att revolutionera identitet och underskrifter

Vi är pionjärer, upptäcksresande och problemlösare. Säkerhetsnördar, kreatörer och innovatörer. Vi tycker om varandras sällskap, vi lär oss av varandra och bygger teknik tillsammans. Vi är besatta av professionell utveckling och vi älskar vår produkt!

Vårt team är fullt av fantastiska människor och vi vill gärna att du ska bli en av dem. Vill du följa med på tåget? För närvarande söker vi:


Kontakta oss på jobs@zealid.com