“Alla människor och världsmedborgare behöver ett personligt kvalificerat certifikat. ZealiD:s uppgift är att se till att det blir verklighet. Enkelt, säkert och kostnadseffektivt.”

Philip Hallenborg  | VD och grundare av ZealiD

Om oss

Vårt uppdrag och vår vision

Vår vision är att ge alla medborgare möjlighet att kontrollera sitt digitala jag.

Vårt uppdrag är att förse varje onlineanvändare med en juridiskt erkänd identitet och elektronisk underskrift. Ett mycket personligt uttryck för en användares vilja och identitet vid signering av dokument, registrering och autentisering. Tillgänglig via ZealiD-appen och ger användarna ett nytt bästa digitala tillstånd i klassen: utför de viktigaste och känsligaste interaktionerna online med ZealiD-appen med hjälp av Touch eller FaceID.

Efter en kostnadsfri och omedelbar registrering i appen gör ZealiD App det möjligt för alla världsmedborgare att bli digitalt inkluderade och få digitalt inflytande genom det ultimata utrycket för digital identitet - det kvalificerade eIDAS-certifikatet och eIDAS-underskriften. Ett uttryck för vilja och identitet som alla EU medlemsstaters domstolar, offentliga myndigheter och penningtvättslagar erkänner.

Vi tar din identitet personligt.

Våra värderingar

Vi lever och andas transparens

Med transparens kan vi förbli autentiska i vår relation till alla våra kunder och partners. Vi använder rak kommunikation för att bygga förtroende hos våra användare och förlitande parter. Med en vänlig ton.

Vi tror på kraften hos våra medarbetare

Vi låter människor leda, skapa, prestera och framför allt göra misstag. Vi tror på mångfaldig med jämnlika möjligheter som främjar våra olikheter. Vi är övertygade om att våra produkter och tjänster kommer att accepteras av användere om de känner igen sig i en produkt baserad på mångfald.

Vi sätter våra användare i främst

För om de gillar den upplevelse som vår produkt erbjuder kommer alla andra att vilja engagera sig med våra användare. Vi arbetar hårt för att förenkla det komplicerade, förkorta det långa och utjämna det skakiga. Och för att ta bort kostnader.

Att ta ansvar för våra misstag och åtgärda dem

Och kanske viktigast av allt, vi tror på att äga våra misstag och åtgärda dem som en del av våra relationer.

Zealid_web_business_4 copy

En product som du kan lita på

ZealiD är en kvalificerad betrodd tjänsteleverantör uppförd på EU:s lista över betrodda tjänsteleverantörer. ZealiD följer en informationssäkerhetspolicy som bygger på eIDAS och svensk lag om kvalificerade betrodda tjänster, ETSI-standarder och den senaste state-of-the-art lagstiftning i EU om fjärridentifiering. ZealiD är auktoriserad av och står under tillsyn av Post- och telestyrelsen, Finansinspektionen och har ett dataskydssombud registrerat hos Integritetsskyddsmyndigheten. De betrodda tjänsterna driftas utanför molnet och efterlevnaden av lagar, regler, standarder och policy bedöms årligen av ackrediterade IT-säkerhetsrevisorer:  SRC Security GmbH.

 
eu-trust-mark
SRC_Logo_farbe_GLOW_1400x600px 1

 

 

Vill du bli en del av vårt team?

Vi vet att du är begåvad. Men för att vår framtida relation ska fungera måste du dela våra värderingar och omfamna vår kultur. Om mod, inkludering, innovation och transparens är något som du känner för och om vårt manifest är något för dig, vänligen kontakta oss på jobs@zealid.com.