Insert custom BG here - this text will only appear on page editor, the purpose of this is just to know where to add the custom bacgkround
FÖR UNDERSKRIFTSPLATTFORMAR OCH BETRODDA TJÄNSTELEVERANTÖRER (QTSP)

Erbjud kvalificerade certifikat och kvalificerade underskrifter på distans

Med ZealiD kan du:

 • Integrera kvalificerade underskrifter i din plattform för hela EU.
 • Öka intäkterna från nya användarfall och ta marknadsandelar.
 • Utfärda eIDAS-kvalificerade certifikat baserade på ZealiD's eIDAS certifierade RA.
 • Erbjuda stark autentisering (GDPR och PSD2-kompatibelt).
 • Erbjuda utökade tjänster kring lär-känna-din-kund (AML/KYC) godkänd i alla EU medlemsländer.
Group 2124 Group 2123
INNOVATION I VÄRDEKEDJAN

Registrering, certifikat och signatur i en app

ZealiD App omvandlar och förnyar den nuvarande värdekedjan för underskrifter. Plattformar och betrodda tjänsteleverantörer behöver inte längre dela upp registrering och certifikatutgiving. Du kan använda ZealiD fristående eller som registreringsmyndighet för utgivning av egna certifikat.

Användarvänlig med kostnadseffektiv transaktionsprissättning
 • Du kan använda ZealiD App för att registrera användare på distans för kvalificerade certifikat i 26 EU-länder.
 • Genom att utnyttja Zealis premiumprodukt till låg kostnad kan du tillämpa elektroniska underskrifter på fler av dina kunders användarfall.
 • Genom att erbjuda ZealiD till kunder och delta i anbudsförfaranden som kräver kvalificerade underskrifter skapar du en konkurrensfördel.
En robust eIDAS-plattform

ZealiD App innehåller två separat certifierade funktioner:

1) en unik och innovativ fjärrregistreringstjänst i appen. Tjänsten är certifierad enligt eIDAS artikel 24, §1 d, ETSI-standarderna 319401, 319411-1/2 och CEN 419241. Den är också förenlig med relevanta bestämmelser i BnetzA VDG 11§.

2) En certifierad certifikatutfärdare med EL4+/Common criteria-certifiering för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter på distans (ZealiD App), som följer de ovannämnda standarderna under 1 ovan.

Insert custom BG here - this text will only appear on page editor, the purpose of this is just to know where to add the custom bacgkround
EIDAS INNOVATION PÅ DISTANS

ZealiD Trusted Registration (tillförlitlig registrering)

device-registration
Se hur det fungerar
liveness-selfie
Se dokumentation
machine-manual.png
Dokument som stöds

Första certifierade icke-video fjärrstyrda RA för eIDAS kvalificerad nivå

Insert custom BG here - this text will only appear on page editor, the purpose of this is just to know where to add the custom bacgkround
OMFATTANDE DATA FRÅN ZEALID

Fullständig kundprofil

ID card Small
MASKINELL AVLÄSNING
ID-dokument
 • OCR och MRZ
 • Namn
 • Kön
 • Nationalitet
 • Kopia av ID-handling
Machine verification Small
VERIFIERING AV MASKINEN
Poängsättning
 • ID-dokument Visuell
 • ID Texter
 • ID-foto - Selfie-scoring
 • Manuell kontroll av säkra element
Delivery Small
UPPGIFTER OCH DOKUMENT
Leverans
 • Tillgång till kontrollpanelen
 • REST API
 • Signerade ID-dokument
 • Undertecknade kundkontrakt
personal-consultation-dark personal-consultation

Vill du få en kostnadsfri konsultation?