FÖR UNDERSKRIFTSPLATTFORMAR OCH BETRODDA TJÄNSTELEVERANTÖRER (QTSP)

Erbjud kvalificerade certifikat och kvalificerade underskrifter på distans

Med ZealiD kan du:

 • Integrera kvalificerade underskrifter i din plattform för hela EU.
 • Öka intäkterna från nya användarfall och ta marknadsandelar.
 • Utfärda eIDAS-kvalificerade certifikat baserade på ZealiD's eIDAS certifierade RA.
 • Erbjuda stark autentisering (GDPR och PSD2-kompatibelt).
  Erbjuda utökade tjänster kring lär-känna-din-kund (AML/KYC) godkänd i alla EU medlemsländer.
Zealid_web_consumer_1
INNOVATION I VÄRDEKEDJAN

Registrering, certifikat och signatur i en app

ZealiD App omvandlar och förnyar den nuvarande värdekedjan för underskrifter. Plattformar och betrodda tjänsteleverantörer behöver inte längre dela upp registrering och certifikatutgiving. Du kan använda ZealiD fristående eller som registreringsmyndighet för utgivning av egna certifikat.

Användarvänlig med kostnadseffektiv transaktionsprissättning

 • Du kan använda ZealiD App för att registrera användare på distans för kvalificerade certifikat i 26 EU-länder.
 • Genom att utnyttja Zealis premiumprodukt till låg kostnad kan du tillämpa elektroniska underskrifter på fler av dina kunders användarfall.
 • Genom att erbjuda ZealiD till kunder och delta i anbudsförfaranden som kräver kvalificerade underskrifter skapar du en konkurrensfördel.

En robust eIDAS-plattform

ZealiD App innehåller två separat certifierade funktioner:

1) en unik och innovativ fjärrregistreringstjänst i appen. Tjänsten är certifierad enligt eIDAS artikel 24, §1 d, ETSI-standarderna 319401, 319411-1/2 och CEN 419241. Den är också förenlig med relevanta bestämmelser i BnetzA VDG 11§.

2) En certifierad certifikatutfärdare med EL4+/Common criteria-certifiering för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter på distans (ZealiD App), som följer de ovannämnda standarderna under 1 ovan.

Kvalificerade elektroniska signaturer. Framtiden för lär känna din kund (KYC).

EIDAS INNOVATION PÅ DISTANS

ZealiD Trusted Registration (tillförlitlig registrering)

Icon_trust
TRUSTED DEVICE

Registrering av mobiltelefon

För att skriva under med din mobil behöver vi registrera din mobil som en betrodd enhet. Vi behöver en e-postadress och ett telefonnummer. Vi använder dem för att skicka engångslösenord (OTP) till Dig. När du anger och bekräftar båda OTP:erna aktiverar vi kvalificerad signering för din mobiltelefon.

Se hur det fungerar
Icon_liveness
FYSISK NÄRVARO

"Liveness" och selfie

Vi säkrar att användare är fysiskt närvarande när de registrerar sig. Vi använder avancerad maskinteknik för att kontrollera "liveness" och ta ett foto på användaren.

Se dokumentation
Icon_id-1
VERIFIKATION AV ID-HANDLINGAR

Maskin och manuell kontroll

Maskinstödd manuell validering av över 90 ID-dokument med egenutvecklad teknik. Maskinell och manuell kontroll av kinetiska egenskaper.

Dokument som stöds

Första certifierade icke-video fjärrkontrollen för eIDAS kvalificerad nivå

OMFATTANDE DATA FRÅN ZEALID

Fullständig kundprofil

DI Document ZealiD
MASKINELL AVLÄSNING

ID-dokument

 • OCR och MRZ
 • Namn
 • Kön
 • Nationalitet
 • Kopia av ID-handling

Machine verification ZealiD
VERIFIERING AV MASKINEN

Poängsättning

 • ID-dokument Visuell
 • ID Texter
 • ID-foto - Selfie-scoring
 • Manuell kontroll av säkra element

Data and Documents ZeraliD
UPPGIFTER OCH DOKUMENT

Leverans

 • Tillgång till kontrollpanelen
 • REST API
 • Signerade ID-dokument
 • Undertecknade kundkontrakt