IDENTIFIERING I APP

Enkelt för användaren, låg kostnad, giltig enligt lag i alla EU-länder

Den första certifierade självbetjäningsappen för eIDAS-kvalificerad nivå:

 • 3 minuters självbetjäning av användaren för att få en kvalificerad underskrift.

 • Stark autentisering och signering

 • Penningtvätt (AML) och lär känna din kund efterlevnad i alla EU:s medlemsstater.

 • Överensstämmer med ledande lagstiftning kring identifiering på distans Bundesnetzagentur VDG 11§
  AML-CFT, GDPR och PSD2-kompatibelt

Enkelt för användaren, låg kostnad, giltig enligt lag i alla EU-länder
DocuSign-Logo
Adobe_Acrobat_Sign_lockup_horizontal_black-1
foxit-logo-2022-rgb
Teamviewer engage logo transparent (1)
Evidos-logo (2)-svg
DEN FÖRSTA EIDAS CERTIFIERADE SJÄLVBETJÄNINGSAPPEN TILL KVALIFICERAD NIVÅ

Fjärrregistrering med kvalificerad signatur - Överensstämmer med alla EU-länder

ZealiD:s eIDAS- och ETSI-certifierade system innehåller tre moduler:

Icon_trust
BETRODD ENHET

Registrering av mobiltelefon

För att skriva under med din mobil behöver vi registrera din mobil som en betrodd enhet. Vi behöver en e-postadress och ett telefonnummer. Vi använder dem för att skicka engångslösenord (OTP) till Dig. När du anger och bekräftar båda OTP:erna aktiverar vi kvalificerad signering för din mobiltelefon.

Se hur det fungerar
Icon_liveness
FYSISK NÄRVARO

“Liveness” och selfie

Vi ber användare att presentera sig fysiskt närvarande när de registrerar sig. Vi använder avancerad datateknik för att kontrollera fysisk närvaro och ta fram ett foto av användaren.

Se dokumentation
Icon_id-1
VERIFIERING AV ID-DOKUMENT

Machine & Manual

Maskin och manuell kontroll
Vi använder datateknik för validering av över 150 ID-dokument med egenutvecklad teknik. Vi gör databaserad och manuell kontroll av säkerhets.

Dokument som stöds

Elektroniska signaturer. Framtiden för KYC. Vill du få en kostnadsfri konsultation?

DE RIKASTE KUNDKÄNNEDATA I BRANSCHEN

Fullständig kundprofil

DI Document ZealiD
MASKINELL AVLÄSNING

ID-dokument

 • OCR och MRZ
 • Namn
 • Födelsedatum och födelseort
 • Kön
 • Nationalitet
 • Kopia av ID-handling
Machine verification ZealiD
VERIFIERING AV MASKINEN

Poängsättning

 • ID-dokument Visuell
 • ID Texter
 • ID-foto - Selfie-scoring
 • Manuell kontroll av säkra element
Data and Documents ZeraliD
UPPGIFTER OCH DOKUMENT

Leverans

 • Tillgång till kontrollpanelen
 • REST API
 • Signerade ID-dokument
 • Undertecknade kundkontrakt
DE FACTO STANDARDEN

eIDAS underskrifter är den nya standarden för identifiering enligt penningtvättsdirektiv och nationell lag i hela EU

Penningtvättslagar (AML)

EU:s medlemsstater har harmoniserat lagstiftningen mot penningtvätt. De accepterade metoderna för ID-kontroll på distans skiljer sig dock åt mellan medlemsstaterna. I och med eIDAS har alla medlemsstater infört kvalificerade elektroniska underskrifter som kompatibla metoder för identifiering på distans. Kvalificerade underskrifter definieras i eIDAS och i ETSI-standarder.

Alla EU:s medlemsstater erkänner eIDAS kvalificerade underskrifter som en juridisk godkänd ID-kontroll på distans, kvalificerade e-signaturer godkänns för juridiskt bindande avtal och uppfyller krav för stark autentisering.

GE DINA KUNDER DEN ENDA UNDERSKRIFT DE BEHÖVER

Gläd dina användare

Med ZealiD får du en framtidssäkrad och standardsbaserad infrastruktur för att skapa användarvänliga tjänster :

Med ZealiD kan du erbjuda dina kunder följande:

esignera kontrakt med iOS/Android Touch eller FaceID - accepteras av alla domstolar och offentliga myndigheter i EU Logga in på alla tjänster med Touch eller FaceID, PSD2- och GDPR-kompatibelt Registrera dig med en certifierad självbetjäningsmetod på 4 minuter, accepterad av alla finansmyndigheter i EU som en KYC-kompatibel metod.

eIDAS Trust Services

EU:s förordning nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (eIDAS-förordningen) ger en förutsägbar rättslig miljö för att möjliggöra säkra och sömlösa elektroniska interaktioner mellan företag, medborgare och offentliga myndigheter.

E-signaturer som ZealiD tillhandahåller dina användare accepteras av alla domstolar, offentliga myndigheter och finansiella tillsynsmyndigheter i EU.

VANLIGA FRÅGOR:

Vad är Zealid?

 

Vad är en avancerad elektronisk eIDAS-underskrift?

 

Varför och när behöver jag använda en avancerad eller kvalificerad eIDAS-underskrift?

 

Vilka är fördelarna med en kvalificerad elektronisk signatur?

 

Alla kvalificerade betrodda tjänstermåste ha en robust identifiering.

 

Vad är en kvalificerad e-underskrift enligt eIDAS?

 

Vilket är det rättsliga förhållandet till ZealiD?

 

Vill du få en kostnadsfri konsultation?