qualified-electronic-signature qualified-electronic-signature-dark

Enkelt för användaren, låg kostnad, giltig i alla EU-länder

Identifiering på distans som uppfyller kraven i EU AMLD5 med en kvalificerad underskrift:

 • 2 minuters självbetjäning av användaren för att få en kvalificerad underskrift.
 • Stark autentisering
 • Kvalificerade underskrifter uppfyller penningtvätts- och kundkännedomskraven (AML) i alla EU:s medlemsstater.
 • Överensstämmer med lagstiftning kring identifiering på distans t ex  tyska VDG 11§ samt
  AML-CFT, GDPR och PSD2
Insert custom BG here - this text will only appear on page editor, the purpose of this is just to know where to add the custom bacgkround

Hur hjälper ZealiD ditt företag?

Banking - ZealiD Banking - ZealiD
Bankverksamhet
Framtidens bankverksamhet: digital signering av kreditnotor och garantier

En av EU:s ledande affärsbanker, ABN AMRO, arbetar intensivt för att framtidssäkra sina processer. Under 2021 har ABN AMRO beslutat att införa digitala processer på viktiga områden bland annat genom att införa det senaste och bästa inom identifiering på distans och digitala kreditnotor och garantier . Läs mer om hur ZealiD hjälpte dem att möta sina utmaningar.

Personalresurser
Förändra upplevelsen av undertecknandet av anställningsavtal

Oyster HR är ett globalt bemanningsföretag som bygger en bro mellan företag och världens bästa talanger. De letade efter en lösning för att förbättra signeringsupplevelsen och säkerställa en snabb och smidig signeringsprocess.

Juridisk rådgivning och juridiska tjänster
Advokatbyrå inom EU

Bird & Bird är en internationell advokatbyrå som grundades i London 1846. Företaget har sedan dess expanderat till över 30 kontor i Europa, Asien och Mellanöstern och har ett särskilt fokus på teknik-, medie- och telekommunikationssektorn. De letade efter en lösning för elektroniska signaturer som uppfyller kraven för eIDAS och som även skulle fungera i DocuSign och Adobe Acrobat Sign.

Insert custom BG here - this text will only appear on page editor, the purpose of this is just to know where to add the custom bacgkround

Identifiering på distans för en kvalificerad signatur - fungerar i alla EU-länder

ZealiD:s eIDAS- och ETSI-certifierade och notifierade system innehåller tre moduler:

device-registration
Se hur det fungerar
liveness-selfie
Se dokumentation
machine-manual.png
Dokument som stöds
philip-hallenborg

"Framtiden för digital onboarding är att se till att alla framtida användningsfall är till glädje för användarna: smartphone Face ID för alla viktiga samtycken, inloggning, signaturer och registrering. Lämna de kostsamma och komplexa ansvars- och efterlevnadsaspekterna till oss och förlita dig på en standardbaserad infrastruktur med EU-auktoriserade leverantörer."

Philip Hallenborg

ZealiD grundare

Group 2109

"Vi bygger en framtidssäker bank som är digitalt utformad... Våra företagskunder kan nu underteckna sin kredit- och garantidokumentation digitalt med ZealID, en leverantör av kvalificerade elektroniska signaturer och partner till ABN AMRO."

Robert Swaak,

VD på ABN AMRO ett budskap i Q2 2022-rapporten

Image (4)

"Och i mitt fall måste de dokument som jag måste skicka skickas dit personligen, till en annan stad. Ett alternativt alternativ är att göra det online med QES, men det finns inga QES-utfärdare i min stad, så jag måste fortfarande resa till en annan stad! Att kunna fylla i min KYC online är bokstavligen det enda sättet för mig att få allting ordnat snabbt och smidigt. Så ja, jag ville bara uttrycka hur imponerad jag är av ZealiD."

Användare av ZealiD-appen

Image (2)

"Efter ett par utmanande veckor då vår tidigare TSP-partner vägrade att acceptera den senaste formen av identitetshandlingar från Malta blev det viktigt för oss att hitta en leverantör som smidigt kunde integrera dem i vårt system.

ZealiD erbjuder en robust plattform och en konkurrenskraftig prismodell som är bland de bästa i branschen."

Zak Cassar Rose,

Direktör och COO på Binderr

Image (1)

"Pappersrutiner är en omöjlighet för moderna företag med komplicerade signeringsvägar och långa förseningar. Det var dags för oss att gå över till digital teknik, och ZealiD kom med en användarvänlig och enkel lösning som minskade våra signeringscykler från veckor till bara några minuter och garanterade högsta möjliga säkerhetsnivå."

Stéphane Sabbague,

CEO at CALIPIA

DE RIKASTE KUNDKÄNNEDATA I BRANSCHEN

Fullständig kundprofil

ID card Small
MASKINELL AVLÄSNING
ID-dokument
 • OCR och MRZ
 • Namn
 • Födelsedatum och födelseort
 • Kön
 • Nationalitet
 • Kopia av ID-handling
Machine verification Small
DATABASERAD SKATTNING
Scoring
 • ID-dokument Visuell
 • ID Texter
 • ID-foto - Selfie-scoring
 • Manuell kontroll av säkra element
Delivery Small
UPPGIFTER OCH DOKUMENT
Leverans
 • Tillgång till kontrollpanelen
 • REST API
 • Signerade ID-dokument
 • Undertecknade kundkontrakt

eIDAS elektronisk underskrift - är det den nya KYCn?

Din ZealiD-app innehåller din personliga digitala underskrift. Den efterlever lagen i alla EU:s medlemsländer.

eu-flag
eIDAS elektronisk underskrift
My.zealid är en plattform där du kan ladda upp och underteckna dokument med en kvalificerad elektronisk underskrift (QES). Se steg för steg-guiden om hur du framgångsrikt signerar ett dokument i My ZealiD.

 

 

Penningtvättslagar (AML)

EU:s medlemsstater har harmoniserat lagstiftningen mot penningtvätt. De accepterade metoderna för ID-kontroll på distans skiljer sig dock åt mellan medlemsstater. I och med eIDAS har alla medlemsstater infört kvalificerade elektroniska underskrifter som kompatibla metoder för identifiering på distans. Kvalificerade underskrifter definieras i eIDAS och i ETSI-standarder.

Alla EU:s medlemsstater (enstaka undantag) erkänner eIDAS kvalificerade underskrifter som en juridisk godkänd ID-kontroll på distans, kvalificerade underskrifter godkänns för juridiskt bindande avtal och uppfyller krav för stark autentisering.

eIDAS betrodda tjänster

EU:s förordning nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (eIDAS-förordningen) ger en förutsägbar rättslig miljö för att möjliggöra säkra elektroniska interaktioner mellan företag, medborgare och offentliga myndigheter.

De underskrifter som ZealiD tillhandahåller accepteras av alla domstolar, offentliga myndigheter och finansiella tillsynsmyndigheter i EU (tvingande bestämmelser). 

Vanliga frågor:

Vad är ZealiD?

 

Vad är en avancerad elektronisk eIDAS-underskrift?

 

Varför och när behöver jag använda en avancerad eller kvalificerad eIDAS-underskrift?

 

Vad är en kvalificerad e-underskrift enligt eIDAS?

 

Alla kvalificerade betrodda tjänstermåste ha en robust identifiering.

 

Vilka är fördelarna med en kvalificerad elektronisk signatur?

 

Vilket är det rättsliga förhållandet till ZealiD?

 

Insert custom BG here - this text will only appear on page editor, the purpose of this is just to know where to add the custom bacgkround

Få en personlig konsultation

Fyll i kontaktformuläret nedan så ger våra experter dig en personlig konsultation om hur du kan förbättra dina affärsprocesser.

personal-consultation personal-consultation-dark