Bolagsverket tar viktiga steg mot att efterleva svensk lag genom en ny tjänst för kvalificerade underskrifter

Share

När offentliga myndigheter fortsätter sin digitala transformationsresa är Bolagsverket inget undantag. Från och med oktober kommer Bolagsverket att erbjuda en helt ny tjänst för kvalificerade underskrifter. Det är ett efterlängtat steg som gör det möjligt för alla användare att använda kvalificerade eIDAS-underskrifter för alla typer av ärenden. Tyvärr kommer tjänsten sent och det visar hur Bolagsverket hittills har misslyckats med att tillhandahålla de eIDAS-tjänster som medborgare i Sverige och EU har rätt till. Sedan 2016. 

 

Enligt källor hos Bolagsverket ska den första versionen lanseras på www.bolagsverket.se 15 oktober 2022. Den helt nya e-tjänsten kommer att ta emot och hantera de flesta typer av ärenden om, och endast om, de är undertecknade med en kvalificerad underskrift. 

 

Det är ett stort steg framåt för den digitalisering i Sverige, men det kommer också med fortsatt bristande efterlevnad av eIDAS-förordningen och svensk lag. Bolagsverket kräver att all inlämning av handlingar som är underskrivna med kvalificerade underskrifter ska föregås av ett eID-inlogg.

 

Att kräva ett eID för att lämna in en kvalificerad underskrift motverkar själva syftet med den kvalificerade underskriften (den innehåller redan all identitetsinfo). Att inte acceptera kvalificerade signaturer strider mot eIDAS-förordningen. Ingen offentlig myndighet enligt eIDAS kan tvinga medborgare att använda en e-legitimation för att generera och skicka in ett dokument som undertecknats med en kvalificerad underskrift. 

 

Även om den nya tjänsten kommer att ge välbehövlig fjärråtkomst till fler digitala processer, har full efterlevnad med eIDAS ännu inte uppnåtts sex år efter den trädde i kraft (!). 

 

Bolagsverket har varit notoriskt långsamt att acceptera kvalificerade underskrifter. En viktig orsak är bristen på teknisk förståelse för hur betrodda tjänster utformas, tillhandahålls och valideras bland Bolagsverkets högre beslutsfattare. 

 

En annan viktig orsak är att Bolagsverket sitter fast i IT-system som är dåligt anpassade till världen av betrodda tjänster (eIDAS). Trots att man har valideringsverktyg som EU DSS-verktyget har de handläggare endast tillgång till en skärmdump av dokumenten, vilket gör det omöjligt för dem att få tillgång till den information som finns integrerat t.ex. I en pdf (PAdES). Lägg därtill bristen på utbildning av handläggare där de flesta helt enkelt inte vet vad en kvalificerad underskrift är. 

 

Även om ZealiD’s källor på Bolagsverket hävdar att de snart kommer att gå över till ett "öppet" system för att acceptera dokument som undertecknats med kvalificerad signatur utan eID-autentisering, är Bolagsverkets agerande ett bra exempel på hur myndigheter i Sverige misslyckas med att stödja företag och användare i digitala processer som har reglerats i lag. 

 

Förhoppningsvis kommer många företag och användare att i någon mån dra nytta av de fina egenskaper som finns i den kvalificerade underskriften i den nya tjänsten, trots Bolagsverkets långa och fortsatta historia av att sätta sig över lag och förordning (eidas).

 

 Läs mer: