Blog - ZealiD Team

Bläddra igenom de senaste ZealiD -nyheterna, insikterna och forskningen.

ZealiD Team

ZealiD Team

Bolagsverket tar viktiga steg mot att efterleva svensk lag genom en ny tjänst för kvalificerade underskrifter

När offentliga myndigheter fortsätter sin digitala transformationsresa är Bolagsverket inget...

Read More

Vad krävs för att införa eIDAS eID i EU?

Tanken på att införa elektroniska legitimationer eller eID i hela EU låter mycket lovande. Redan på...

Read More

ZealiD:s topp 5 händelser som 2022 för med sig för elektroniska identiteter och underskrifter:

  1. Användningen av elektroniska underskrifter kommer att fortsätta att växaElektroniska underskrifter...
Read More

Vad är Zealid?

Vad är Zealid? År 2016 trädde EU:s eIDAS-förordning i kraft. Med eIDAS har EU reglerat hur...

Read More

Vad är en avancerad elektronisk eIDAS-underskrift?

Vad är en avancerad elektronisk eIDAS-underskrift? Låt mig försöka göra det enkelt och hjälpa till...

Read More

Varför och när behöver jag använda en avancerad eller kvalificerad eIDAS-underskrift?

Varför och när behöver jag använda en avancerad eller kvalificerad eIDAS underskrift? Det finns två...

Read More

Vilka är fördelarna med en kvalificerad elektronisk signatur?

Vilka är fördelarna med en kvalificerad elektronisk signatur? Jag skulle vilja lyfta fram vad jag...

Read More

Alla kvalificerade betrodda tjänstermåste ha en robust identifiering.

Alla kvalificerade betrodda tjänster måste ha en robust identifiering. Kvalificerade certifikat får...

Read More

Vad är en kvalificerad e-underskrift enligt eIDAS?

Vad är en kvalificerad e-underskrift enligt eIDAS? Låt oss sammanfatta vad vi sa i förklaringen om...

Read More

Vilket är det rättsliga förhållandet till ZealiD?

Det finns två skäl varför att arbeta med en kvalificerad tjänsteleverantör som ZealiD gör ditt liv...

Read More

Kvalificerade underskrifter - ett måste för att delta i offentliga upphandlingar i EU

Skall du lämna in ett anbud i en offentlig upphandling i ett EU land? Ingår du avtal i något EU...

Read More