Kvalificerade underskrifter - ett måste för att delta i offentliga upphandlingar i EU

Share

Skall du lämna in ett anbud i en offentlig upphandling i ett EU land? Ingår du avtal i något EU land med myndigheter, statliga verk/bolag eller EU organ? Du har du antagligen märkt att de kräver en s k kvalificerad underskrift vid digital inlämning av dokument. 

 

Vad är en kvalificerad underskrift?

 

Kvalificerade underskrifter reglerades i svensk lag i och med EUs eIDAS förordning. Enkelt uttryckt är en kvalificerad underskrift en elektronisk underskrift som har en väldigt hög tillförlitlighet i två avseenden: 1) att det är den person som skriver under som verkligen har skrivit under och 2) att det är det dokument som är underskrivet som personen verkligen skrev under. 

 

PTS beskriver det i detalj: “En kvalificerad elektronisk underskrift är en avancerad elektronisk underskrift som skapas med hjälp av en kvalificerad anordning för underskriftsframställning och som är baserad på ett kvalificerat certifikat för elektroniska underskrifter.”

 

Är BankID en kvalificerad underskrift? 

 

Nej. BankID (Finansiell BankID Teknik AB) är inte en kvalificerad betrodd tjänsteleverantör och får bara ge ut certifikat och underskrifter på den lägre avancerade nivån enligt eIDAS förordningen. Det går inte att använda BankID för underskriftskrav som gäller kvalificerade underskrifter. 

 

Hur får jag en kvalificerad underskrift? 

 

Det är bara kvalificerade betrodda tjänsteleverantörer (kallas qualified trust service provider på engelska) som får ge ut kvalificerade underskrifter (och de särskilda elektroniska certifikat som krävs för att skapa underskrifterna). De leverantörer som du kan vända Dig till i EU finns anmälda av nationella myndigheter (i Sverige PTS) till EU Trusted List. I Sverige finns bara en utgivare av kvalificerade certifikat och underskrifter: ZealiD AB. 

 

Många leverantörer använder äldre teknik där du behöver fysiskt infinna dig dels för ursprungsidentifiering, dels för att få särskilda smartkort och hårdvara för att generera kvalificerade underskrifter. Och några få erbjuder videokonferensidentifiering för varje underskriftstillfälle. 

 

Med hjälp av senaste inom databehandling och mobilteknik kan ZealiD erbjuda både ursprungsidentifiering och kvalificerad underskrift på distans genom en och samma app på mindre än 10 minuter. Hur skriver jag under mina dokument med en kvalificerad underskrift?

 

Det beror på vilken leverantör du valt. Med ZealiD är processen snarlik BankID. Ta en bild på en QR kod och signera med Touch eller Face ID. ZealiD samarbetar med de viktigaste underskriftsplattformarna och är färdiga att användas i Docusign, AdobeSign, Teamviewer, Evidos och många fler. 

 

Hur långt tid tar det att få en kvalificerad underskrift? 

 

Vissa leverantörer som t ex tyska Bundesdruckerei behöver c:a 2 veckor från order till leverans. Och därtill måste särskild underskriftsmjukvara skaffas. 

 

Videokonferensleverantörer som t ex ID Now behöver c:a en dag eller två för att att sätta upp Dig som kund och sedan 20 minuter för en videokonferens och underskrift i Docusign. 

 

ZealiD erbjuder en process från identifiering till signering på mindre än 15 minuter. Du kan aktivera ZealiD i Docusign på mindre än 24 timmar. 

 

Vad kostar det? 

Priser på marknaden varierar stort. Från högst €30 per underskrivet dokument till runt €1.