Vad är en avancerad elektronisk eIDAS-underskrift?

Share

Vad är en avancerad elektronisk eIDAS-underskrift? Låt mig försöka göra det enkelt och hjälpa till att definiera vad en riktig underskrift, det vill säga en "avancerad", är enligt eIDAS-förordningen. Låt oss göra detta med en metafor och signering med bläck: Du behöver en penna, du behöver papper och du använder en underskrift.

  1. För det första, i den elektroniska världen har vi en fysisk person, Vi kan kalla henne Jane, som behöver en personlig penna som är knuten till henne och endast till hennes verkliga identitet. Det är Janes penna.
  2. För det andra ska endast Jane ha tillgång till denna penna. Tänk dig pennan inlåst i en låda och att endast Jane har nyckeln till lådan.
  3. För det tredje, om innehållet på pappret manipuleras, måste Janes underskrift visa tecken på detta. Tänk dig att underskriften täcker dokumentets innehåll på pappret så att om innehållet manipuleras kommer underskriften att se annorlunda ut.
  4. Sist, men inte minst, om innehållet på papperet är ändrat, kommer underskriften att ogiltigförklaras så att ingen litar på den av misstag. Så ser i korthet eIDAS krav ut på området avancerade underskrifter

Läs mer: