Vad är en kvalificerad e-underskrift enligt eIDAS?

Share

Vad är en kvalificerad e-underskrift enligt eIDAS? Låt oss sammanfatta vad vi sa i förklaringen om avancerade eIDAS-underskrifter. Du behöver en penna, du behöver papper och du behöver en underskrift.


  1. För det första, låt oss i den elektroniska världen anta att en fysisk person, som vi kallar Jane, behöver en personlig penna som är knuten till henne och endast hennes verkliga identitet. Det är Janes penna.
  2. För det andra ska endast Jane ha tillgång till denna penna. Tänk dig pennan inlåst i en låda. Som bara Jane har nycklarna till.
  3. För det tredje, om innehållet i pappret manipuleras, måste Janes signatur visa detta. Tänk dig att signaturen täcker innehållet på pappret så att om innehållet manipuleras kommer signaturen att se annorlunda ut.
  4. Slutligen, om papprets innehåll ändras, kommer signaturen att ogiltigförklaras för att se till att ingen litar på signaturen av misstag.

Om vi nu fortsätter med exempel Jane från förklaringen om den avancerade underskriften vad är då en kvalificerad underskrift? Jo, eIDAS ställer upp ännu högre säkerhetskrav. För det första, Janes nyckel till lådan som vi talade om tidigare måste skyddas i enlighet med högsta möjliga elektroniska säkerhetsstandarder. Så ännu högre skydd än avancerat. För det andra får endast en offentligt auktoriserad aktör en så kallad kvalificerad leverantör av betrodda tjänster, utfärda dessa pennor. Det är alltså inte vem som helst som kan göra det. Detta är en skyddad och reglerad roll. Och detta för att garantera ännu högre tillit i samhället. Och sist men inte minst, när Jane väl har skrivit under, måste den kvalificerade underskriften erkännas av alla medlemsstater. Och det är inte nödvändigtvis fallet med avancerade. Så alla domstolar och offentliga myndigheter i medlemsstaterna måste erkänna den liktydigt med en handskriven bläckunderskrift.

Att använda en kvalificerad signatur innebär att Janes underskrift till exempel på en pdf-fil, kan valideras av vem som helst med hjälp av gratis tillgänglig programvara. Och den erkänns ha samma rättsliga verkan som en underskrift på papper med bläck.


Läs mer: