Varför och när behöver jag använda en avancerad eller kvalificerad eIDAS-underskrift?

Share

Varför och när behöver jag använda en avancerad eller kvalificerad eIDAS underskrift? Det finns två huvudskäl till varför företag behöver avancerade och kvalificerade underskrifter i EU.

 1. Det första skälet är risk. Resultatet av en riskbedömning. Om ett kontrakt representerar ett högt kommersiellt värde då måste e-underskriften och kontraktets integritet motsvara högsta kvalitet. Det innebär i allmänhet att en kvalificerad underskrift används på dokumentet. I termer av användarfall: en av ZealiD:s viktigare kunder är en stor bank i EU. För att skydda  säkerheter av deras företags- och konsumentkrediter har de bestämt att endast en kvalificerad signatur minskar risken för att avtal förklaras ogiltigt av endera part på grund av dokumentets digitala karaktär inklusive underskriften. Det är alltså den kommersiella risken som styr användat av kvalificerad signering.
 2. Det andra är rättsliga krav. Det finns i genomsnitt minst 10-15 större användningsområden per EU-land där medlemsstaterna kräver säker e underskrift, ibland avancerad men framför allt kvalificerad signering. I termer av användningsfall innebär det att kvalificerad krävs t ex vid:
  1. konsumentlån,
  2. företagsutlåning,
  3. leasing,
  4. transaktioner av typen hyra/fastigheter,
  5. samt anställningsavtal och offentliga upphandlingar.

Läs mer: