Vilka är fördelarna med en kvalificerad elektronisk signatur?

Share

Vilka är fördelarna med en kvalificerad elektronisk signatur? Jag skulle vilja lyfta fram vad jag anser vara de viktigaste fördelarna med den kvalificerade underskriften:

 

  1. För det första, Kvalificerade underskrifter representerar erkänd identitet och ett uttryck för en vilja i EU. I metaforen med penna och papper utgår lagstiftaren i EU ifrån att ett kvalificerat certifikat är det högsta beviset för vem någon är och att den personens underskrift representeras vilja på samma sätt som med bläck på papper Det kan liknas med att skriva under på ett vanligt papper med en vanlig penna. Härmed har EU skapat själva infrastrukturen som det digitala näringslivet och offentliga behöver.
  2. För det andra har EU skapat ett ekosystem för styrning samt rättigheter och skyldigheter för alla deltagande parter kring dessa identiteter och underskrifter. Därmed kan du använda betrodda tjänster med full tilltro standarder. Ordningen är förutsägbar, den efterlever alla lagar och är kostnadseffektiv, samt framtidssäkrad Villkor, användarrättigheter och GDPR, allt är genomtänkt.
  3. För det tredje - identifiering på distans är reglerad, det är inte en svart låda som du annars kanske hittar på marknaden i dag. För de flesta företag, särskilt reglerade verksamheter, är en nyckelfråga alltid hur identifiering på distans sker av fysiska personer. Med eIDAS kan identifiering på distans endast utföras: i enlighet med nationell lagstiftning och vad vi kallar den "state of the art" metoder d v s enligt den mest uppdaterade lagstifningen i EU. All identifiering på distans måste bedömas utifrån överensstämmelse, den måste dessutom certifieras och godkännas. Detta ligger under tillsynsorganet i Sverige PTS. Till skillnad från en avancerad e-signatur, behöver du inte oroa dig för registreringsmetoden när du väl har infört kvalificerade underskrifter.
  4. För det fjärde - Var ansvaret ligger är fortfarande en av de viktigaste delarna av varje affärsrelation. Med kvalificerade betrodda tjänster ligger ansvaret hos leverantören av betrodda tjänster. Och obligatoriska försäkringar kan alltid hittas publicerade på nätet.
  5. Sist men inte minst löses validering. Avancerade signaturer kan i allmänhet inte enkelt valideras. Detta innebär att du måste hitta leverantören av betrodda tjänster eller utfärdaren och fråga på något sätt om underskriften är kompatibel.

Läs mer: