Bank och finans

Kvalificerad underskrift av företagslån (med föregående identifiering på distans enligt eIDAS förordningen)

Vi antog denna utmaning tillsammans med en av Europas mest innovativa banker - ABN AMRO, som leder utvecklingen av digitala lösningar på flera områden. Kunden ville minska riskerna genom att införa kvalificerad signering i B2B-lån.

 

 

Vad var kundens utmaningar?

  • Att göra det enkelt för kunder och anställda att använda kvalificerade underskrifter så att digitala lånehandligar kan användas på obestämd tid med bibehållen integritet.
  • Det fanns ingen enhetlig lösning för alla EU-länder (NL, DE och FR).
  • Utan en helt digital tjänst var försäljnings- och signeringscyklerna långa och besvärliga. Och kostsamma.
ZealiD advanced electronic signature
home-hero-1-1 (1) (1) (1) (3)
 

Lösning

Kunden löste problemen med att integrera identifiering på distans och kvalificerad signering i Evidos-plattformen genom ZealiD-appen. Integrationen gjordes enkelt och matchade Evidos signeringsprocesser. Den bidrog på flera sätt:

  • Fördelar för företaget: Försäljnings- och signeringscykler tar timmar inte veckor att genomföra. Avtalen är framtidssäkrade och underskriftena kan inte ifrågesättas. Riskerna är minimerade.
  • Användarfördelar: smidig och enkel registrering i appen för många olika nationaliteter (EU och andra). Väl registrerade behöver användarna bara Touch- och FaceID-funktionen i appen för att skriva under.
  • Juridiska fördelar: Den uppdaterade tjänsten efterlever såväl penningtvättsregelverk som eIDAS förordningen. Den löser dessutom specifika nederländska skyddskrav gällande personnummer (BSN-restriktioner).
 

Vill du få en kostnadsfri konsultation?

ZealiD är en av Post & Telestyrelsen kvalificerad betrodd tjänsteleverantör upptagen på EU:s lista över betrodda tjänster. ZealiD följer en informationssäkerhetspolicy som bygger på eIDAS kvalificerade betrodda tjänster, ETSI-standarder och den senaste lagstiftningen om identifiering på distans i EU. ZealiD står under tillsyn av Post- och telestyrelsen, Finansinspektionen och Integritetsskyddsmyndigheten. De betrodda tjänsterna produceras i egna miljöer (ej molnet) och ZealiDs lagefterlevnad certifieras årligen av särskild utsedda IT-säkerhetsrevisorer (s k conformity assessment bodies): TuviT GmbH och SRC Security GmbH.

 
eu-trust-mark    finansinspektion    TÜViT_logo 1  SRC_Logo_farbe_GLOW_1400x600px 1

Vill du få en kostnadsfri konsultation?