Moblie Passport
FÖR SIGNERINGS- OCH MJUKVARUPLATTFORMAR

Erbjud identifiering och kvalificerade underskrifter

ZealiD gör det möjligt för dig att:

 • Erbjuda dina kunder kvalificerade underskrifter till användare i hela EU
 • Öka intäkter från nya användarfall och öka intäkt per kund
 • Ge ut egna eIDAS certifikat baserat på ZealiDs eIDAS certifierade RA och CA
 • Erbjuda dina kunder stark autentisering baserat på ett kvalificerat certifikat  (t ex för PSD2 efterlevnad)
 • Erbjuda dina kunder identifiering på distans med marknadens mest omfattande identitetsdata

INNOVATION I VÄRDEKEDJAN

Registrering, Certifikatutgivning och "Remote signing"

ZealiD App förändrar värdekedjan i esigneringsbranschen. Underskrifter behöver inte längre hanteras av olika "RA" och "CA". 

 

 

Användarvänligt och kostnadseffektivt med enkel transaktionsbaserad prissättning

 • Du kan använda ZealiD App för att registrera användare på distans. ZealiD App stödjer 21 språk och 26 länder i EU. 
 • ZealiD's premiumprodukt har mycket attraktiv prissättning vilket möjliggör fler användarfall. 
 • Genom att bli ZealiD partner kan du skapa bättre utfall i RFP och upphandlingar.
 • ZealiD tillämpar en attraktiv intäktsdelningsmodell för partners. 
En robust eIDAS platform

ZealiD  tillhandahåller två separat certifierade betrodda tjänster: 

1) den första CAB* certifierade tjänsten utan live video för identifiering på distans till kvalificerade certifikat. Tjänsten är certifierad enligt eIDAS Article 24, §1 d, ETSI standarder 319401, 319411-1/2 och relevanta krav i state-of-the-art lagstiftning (tysk videoidentifieringslagstiftning, BnetzA VDG 11§). 

2) en CAB certifierad och av PTS godkänd och notifierad certifikatutgivningstjänst som använder sig  av EL4+/Common criteria hård- och mjukvara så att kvalificerade certifikat kan ges ut och signaturer kan skapas på distans (QSCD)

*CAB = eIDAS Conformity Assessment Body

Elektroniska signaturer är framtiden för "lär-känna-din-kund" (KYC) processer

eIDAS IDENTIFIERING PÅ DISTANS

Betrodd Registrering (RA)

400+ EU BANKER UPPKOPPLADE 

Betrodd Data

Vi ber användare att logga in på sitt bankkonto och dela sin kontodata med oss. Finansinspektionen har auktoriserat ZealiD att göra det på användarens begäran.   

a1

Lista över banker
FYSISK NÄRVARO

Särskild selfie

Användare måste vara fysiskt närvarande vid tillfället för registrering med ZealiD App. Vi använder avancerad 3D selfieteknik för att kontrollera närvaro.

a4
Läs dokumentation
VERIFIERING AV ID-HANDLING

Maskin & Människa

Vi validerar över 90 nationellt utgivna ID-handlingar som alltid granskas av särskild personal. För det används en kombination av OCR och teknik för att säkra att ID-handlingen är äkta. 

a3

ID-handlingar vi stödjer

Första certifierade identifiering på distans för kvalificerad nivå utan video

 

 
RELEVANT IDENTITETSDATA

Fullständig kundprofil

b1
 
KONTOINFORMATION

Kontodata

 • Namn (samtliga)
 • Personnummer eller motsvarande
 • Folkbokföringsadress
 • Proof of First Transfer
 • Kontoutdrag (inkl IBAN)
b3
 
MASKININLÄSNING

ID-Handling

 • OCR läsning och MRZ
 • Namn
 • Födelsedag och plats
 • Kön
 • Nationalitet
 • Signerad ID kopia
b4
 
VERIFIERING AV ID

Scoring

 • Bildanalys
 • OCR av text
 • Matchning av kontoinformation
 • ID foto - selfie scoring
 • Manuell granskning
b42
 
DOKUMENTATION

Leverans

 • Access till kontrolpanel
 • REST APIer
 • Signerade ID-handlingar
 • Kontoutdrag (pdf)
 • Signed contracts
 • Mobilnummer och email

ZealiD medverkar till att utveckla standarder för elektronisk signering

logo_dark