Alla kvalificerade betrodda tjänstermåste ha en robust identifiering.

Share

Alla kvalificerade betrodda tjänster måste ha en robust identifiering. Kvalificerade certifikat får endast utfärdas på distans. Om säkerheten är likvärdig med säkerheten vid fysisk närvaro. Registreringsmetoder måste erkännas
i nationell lagstiftning. Och det finns inget utrymme för svarta lådor längre.

 

ZealiD följer den senaste EU-lagstiftningen. Vi vet alla att identifiering på distans
till de kvalificerade nivåerna har varit mycket svårt. Detta har till stor del varit en process som kräver att fysiska personer gör personliga besök för att hämta hårdvara eller till och med för att aktivera programvara. Detta är kostsamt och framför allt användarovänligt. Vi vet att smarta kort aldrig varit särskilt populära bland konsumenter och om vi menar allvar med det digitala, är enkel, snabb och billig identifiering på distans avgörande.

 

ZealiD är en pionjär i att bygga innovativa databaserade metoder för att möjliggöra självbetjäning i identifiering på distans. En av våra främsta innovationer är att vi var först med att att certifiera en självbetjäningsidentifiering baserad på open banking. De viktigaste fördelarna är självbetjäning, snabbhet och låg kostnad.

 

ZealiD:s open banking baserade metod möjliggör enkel, snabb och användarvänlig registrering i fyra steg.

  1. Det första steget är att helt enkelt ange din e-postadress och telefonnummer.
  2. Det andra är att välja en bank i menyn och logga in på ditt konto för att dela din kontoinformation.
  3. Det tredje steget är att utföra s k "liveness" kontroll för att visa att man är fysiskt närvarande.
  4. Och slutligen det fjärde steget är att filma ett id-kort eller inom en snar framtid hålla det mot din smartphone för så kallad NFC/RFID-läsning.Detta bör inte ta mer än fyra minuter.
ZealiD:s programvara gör en första bedömning. Om resultaten är positiva skickas din ansökan till en registreringsansvarig vid ZealiD. Som kommer att utföra ett antal säkerhetskontroller manuellt. Och i slutändan kan de acceptera eller avvisa en användares ansökan. Vi anser att alla användare ska ha ett val. Så som en integrerad del av ZealiD-appen erbjuder vi videokonferens som ett andrahandsalternativ. Och vi kommer att fortsätta att lansera fler metoder. För att tillgodose konsumenternas preferenser.


Läs mer: