Vad är Zealid?

Share

Vad är Zealid? År 2016 trädde EU:s eIDAS-förordning i kraft. Med eIDAS har EU reglerat hur identifiering, autentisering och signering ska ske online. Tanken är att alla EU-medborgare ska ha en erkänd elektronisk identitet som kan användas för att registrera sig, logga in och e-signera. Med detta kan man säga att EU har skapat ett ramverk för identifiering av alla medborgare att ha en personlig "penna" alltså en vanlig penna i den elektroniska världen. En penna som är juridiskt accepterad i hela EU.
Och detta är banbrytande. Det vanligaste användningsområdet för pennan är följande är naturligtvis att underteckna dokument. ZealiD:s uppdrag är att tillhandahålla dessa pennor. till fysiska personer - i princip till dig. Pennor som enligt regler och standarder kallas "kvalificerade certifikat". Så att alla kan skapa e-underskrifter som är juridiskt erkända i alla medlemsstater både som identitet men också som en bindande viljeyttring. De e underskrifter som skapas med dessa pennor är också juridiskt erkända i alla medlemsstater som överensstämmande med identifiering enligt penningtvättslagarna (AML-KYC).

För att skapa dessa pennor utför ZealiD följande två kritiska funktioner:

  1. För det första tillhandahåller vi en enkel självbetjäning på distans. identifiering i ZealiD-appen och
  2. För det andra säkrar vi användarens smartphone så att den kan fungera som en penna där signering sker med Touch eller FaceID.
Tack vare ZealiD-appen kan alla fysiska personer i EU få en penna, vilket innebär juridisk identitet, på distans, enkelt och kostnadsfritt så att de kan ingå avtal och få tillgång till digitala tjänster. Ladda ner ZealiD och skaffa dig en egen penna och börja underteckna digitala dokument i ZealiD eller med en av våra partners såsom Docusign eller Adobesign.

Läs mer: