ZealiD:s topp 5 händelser som 2022 för med sig för elektroniska identiteter och underskrifter:

Share

 1. Användningen av elektroniska underskrifter kommer att fortsätta att växa

  Elektroniska underskrifter kommer att fortsätta att växa exponentiellt. Under de senaste veckorna har Docusign sänkt prognoserna för intäktstillväxten till strax under 30 % CAGR. Men det är fortfarande en mycket uppmuntrande siffra.

  Ännu viktigare är att certifikatsbaserade underskrifter (eIDAS advanced och qualified) ökar. Det drivs av ökande nationella rättsliga krav (leasing, utlåning, försäkringar, lär känna din kund), men framför allt som ett resultat av riskbedömningar där digital signering snabbt blir ett måste i alla affärer.

 2. Marknaden elektroniska underskrifter och identifiering på distans (lär känna din kund) kommer att konvergera.

  Den bäst bevarade hemligheten är fortfarande att lagstiftningen mot penningtvätt har harmoniserats i EU så att eIDAS-kvalificerade underskrifter är en giltig metod i hela EU för att identifiera individer på distans.

  Compliance och riskavdelningar har tagit fasta på växande krav och risker. Övergången till identitetsförsörjning som infrastruktur för KYC kommer att få ett genombrott år 2022.

 3. EU-reglerade identiteter (eIDAS) måste utfärdas av människor.

  Maskininlärning och artificiell intelligens är nyckeln till att vidareutveckla välbehövliga biometriska funktioner för fjärridentifiering. Och kanske ännu mer för att förbättra användarupplevelsen i smartphone-applikationer. Ur ett politiskt perspektiv blir det dock allt tydligare att EU (med Frankrike och Tyskland i spetsen) är tveksamma till att tillåta maskinella beslut om fjärridentifiering för kvalificerade certifikat eller e-legitimationer av "substantial" eller "high" nivå. Med nya versioner av den senaste lagstiftningen om fjärridentifiering i Frankrike (Anssi PVID) och Tysklands omarbetning av lagstiftning om videoidentifiering med automatisering, ser vi tydliga bevis för att mänsklig interaktion (kontroll, slumptester etc.) är ett krav för certifierade system.

 4. Avgörandet - när EU:s politiska ambitioner möter verkligheten

  I år släppte EU-kommissionen sina stora planer på en digital plånbok. Tanken är att en EU-medborgare ska ha en ansluten digital identitet som också kan innehålla verifierade digitala dokument (t.ex. registrerings, skatte- och kreditrelaterade dokument).

  Även om ZealiD välkomnar detta initiativ är det viktigt att påpeka att många myndigheter, domstolar och organ i medlemsländerna ännu inte har antagit den mycket grundläggande praxis som anges i eIDAS.

  Som leverantör av betrodda tjänster möter ZealiD dagligen den svåra verkligheten med offentliga myndigheter som vägrar att erkänna en kvalificerad underskrift på grund av att de inte har antagit (eller inte vet hur man använder) digitala verktyg eller till och med följer inhemska digitala lösningar som inte uppfyller ETSI-standarderna.

  Vid någon tidpunkt måste EU-kommissionen minska klyftan mellan sina visioner och bestämmelser och medlemsstaternas faktiska praxis.

 5. Framväxten av självständiga identitetssystem

  Självständig suverän identitet (SSI) är en term som används för att beskriva den digitala rörelse som erkänner att en individ bör äga och kontrollera sin identitet utan ingripande administrativa myndigheter.

  Denna modell står i motsats till EU:s eIDAS-strategi. Med detta sagt finns det förmodligen ett behov av och utrymme för båda. ZealiD förutser att fler stora aktörer i EU kommer att skapa hybridversioner av reglerad identitet och SSI med blockkedjor som stöd för vissa delar av SSI.

Läs mer: