IDENTIFIERING I APP

Enkelt för användaren, låg kostnad, giltig enligt lag i alla EU-länder

Den första certifierade självbetjäningsappen för eIDAS-kvalificerad nivå:

 • 3 minuters självbetjäning av användaren för att få en kvalificerad underskrift.
 • Stöd för 24 språk
 • 26 EU-länder med en enda lösning
 • Stark autentisering och signering
 • Penningtvätt (AML) och lär känna din kund efterlevnad i alla EU:s medlemsstater.
 • Överensstämmer med ledande lagstiftning kring identifiering på distans Bundesnetzagentur VDG 11§
  AML-CFT, GDPR och PSD2-kompatibelt
home-hero-1-1 (1) (5) (1) (1)
DEN FÖRSTA EIDAS CERTIFIERADE SJÄLVBETJÄNINGSAPPEN TILL KVALIFICERAD NIVÅ

Fjärrregistrering med kvalificerad signatur - Överensstämmer med alla EU-länder

ZealiD:s eIDAS- och ETSI-certifierade system innehåller tre moduler:

Secure
ÖVER 400 BANKER ANSLUTNA

Pålitlig data

Som licensierad leverantör av kontoinformationstjänster enligt PSD2 ber vi användaren att autentisera sig till ett bank konto och dela sina uppgifter med oss.

Se listan över banker
FaceID
FYSISK NÄRVARO

“Liveness” och selfie

Vi ber användare att presentera sig fysiskt närvarande när de registrerar sig. Vi använder avancerad datateknik för att kontrollera fysisk närvaro och ta fram ett foto av användaren.

Se dokumentation
ID
VERIFIERING AV ID-DOKUMENT

Machine & Manual

Maskin och manuell kontroll
Vi använder datateknik för validering av över 90 ID-dokument med egenutvecklad teknik. Vi gör databaserad och manuell kontroll av säkerhets.

Dokument som stöds

Elektroniska signaturer. Framtiden för KYC.

DE RIKASTE KUNDKÄNNEDATA I BRANSCHEN

Fullständig kundprofil

b1
TREDJEPARTSKONTO

Bankuppgifter

 • Namn
 • Personlig(a) identitetsbeteckning(ar)
 • Registrerad adress
 • Bevis på den första överföringen
 • eBankutdrag
 • Transaktionsuppgifter
b3
MASKINELL AVLÄSNING

ID-dokument

 • OCR och MRZ
 • Namn
 • Födelsedatum och födelseort
 • Kön
 • Nationalitet
 • Kopia av ID-handling
b4
VERIFIERING AV MASKINEN

Poängsättning

 • ID-dokument Visuell
 • ID Texter
 • Bankuppgifter Korsmatchning
 • ID-foto - Selfie-scoring
 • Manuell kontroll av säkra element
b42
UPPGIFTER OCH DOKUMENT

Leverans

 • Tillgång till kontrollpanelen
 • REST API
 • Signerade ID-dokument
 • eBankstatements
 • Undertecknade kundkontrakt
DE FACTO STANDARDEN

eIDAS underskrifter är den nya standarden för identifiering enligt penningtvättsdirektiv och nationell lag i hela EU

Penningtvättslagar (AML)

EU:s medlemsstater har harmoniserat lagstiftningen mot penningtvätt. De accepterade metoderna för ID-kontroll på distans skiljer sig dock åt mellan medlemsstaterna. I och med eIDAS har alla medlemsstater infört kvalificerade elektroniska underskrifter som kompatibla metoder för identifiering på distans. Kvalificerade underskrifter definieras i eIDAS och i ETSI-standarder.

Alla EU:s medlemsstater erkänner eIDAS kvalificerade underskrifter som en juridisk godkänd ID-kontroll på distans, kvalificerade e-signaturer godkänns för juridiskt bindande avtal och uppfyller krav för stark autentisering.

GE DINA KUNDER DEN ENDA UNDERSKRIFT DE BEHÖVER

Gläd dina användare

Med ZealiD får du en framtidssäkrad och standardsbaserad infrastruktur för att skapa användarvänliga tjänster :

Med ZealiD kan du erbjuda dina kunder följande:

esignera kontrakt med iOS/Android Touch eller FaceID - accepteras av alla domstolar och offentliga myndigheter i EU Logga in på alla tjänster med Touch eller FaceID, PSD2- och GDPR-kompatibelt Registrera dig med en certifierad självbetjäningsmetod på 4 minuter, accepterad av alla finansmyndigheter i EU som en KYC-kompatibel metod.

eIDAS Trust Services

EU:s förordning nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (eIDAS-förordningen) ger en förutsägbar rättslig miljö för att möjliggöra säkra och sömlösa elektroniska interaktioner mellan företag, medborgare och offentliga myndigheter.

E-signaturer som ZealiD tillhandahåller dina användare accepteras av alla domstolar, offentliga myndigheter och finansiella tillsynsmyndigheter i EU.

Upprättande av en standard för molnsignaturer som medlem i:

logo_dark